Dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy radcy prawnemu?DLACZEGO
WARTO


Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP umieszczając radcę prawnego w obrębie profesji zaufania publicznego, określa naturę i charakter umowy polegającej na ochronie interesów podmiotów, na rzecz których świadczona jest pomoc prawna.

Powierzenie sprawy naszej Kancelarii gwarantuje, że będzie ona prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami regulowanymi w ustawie o radcach prawnych oraz „Kodeksie Etyki Radcy Prawnego”. Dotyczy to w szczególności zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, które zostały przekazane radcy w związku ze świadczoną pomocą prawną. Należy zaznaczyć, że nad jakością naszej pracy czuwa samorząd zawodowy radców prawnych.

Interesy Klientów reprezentowanych przez radcę prawnego chroni ponadto ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zgodnie z ustawą posiadać powinien każdy radca prawny.