Radca Prawny Bogusława Kulesza

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W latach 2010-2012 odbyła trzyletnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2014 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu KT 3423), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W tym samym roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W 2007 roku rozpoczęła karierę zawodową w jednej z renomowanych kancelarii radcowskich w Chorzowie, w której pracowała przez osiem lat. Radca prawny Bogusława Kulesza posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Włada językiem angielskim.

Radca Prawny Aleksandra Partyka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W latach 2012 - 2014 odbyła trzyletnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2015 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (nr wpisu KT 3533), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2010 roku w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, następnie prowadziła obsługę prawną przedsiębiorców. Radca prawny Aleksandra Partyka posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, głównie w procesach odszkodowawczych, prawa gospodarczego oraz prawa karnego. Włada językiem angielskim.
 
Specjaliści
W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracujemy z gronem doświadczonych prawników, notariuszy, doradców podatkowych oraz rzeczoznawców majątkowych.

Wspópracujący:
Adwokat Marek Stężała – posiada ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie karnym.